Radio Viet Nam Hai Ngoai - Vietnamese Public Radio Washington DC

Rating:
25
http://www.radiovnhn.com
Genres:  Various
Bitrate: 128
List of radio
Your Radio playlist is empty (Sign Up).
YouTube
Reading speed: 0
RSS: News
Comments:
      • Quest: lê Minh
      • khi Việt nam vượt qua thái philippine, Thái lan thì mấy thằng chó con đĩ bọn mày cũng sẽ ngâm mồm thôi, rồi tự đập đầu vào tường tức vì cả đời oa oa cái mõ mà chẳng làm tụi cộng sản thụt lùi 1 chút nào.
      • Reply 20:20 <> 02.26.2018 0
  • Your name:
Top 10: USA
The recent titles of the station:
he thong truyen thong viet nam hai ngoai - vietnam public radio
www.radiovnh.com
radio viet nam hai ngoai - vietnamese public radio washington dc